Реализам

Преглед поджанрова реализма

Свакодневни живот и обични људи

Задивљујући прозор у аутентична искуства свакодневног живота и обичних људи. Ови наративи урањају дубоко у замршеност свакодневних рутина и неулепшане стварности обичних људи. Кроз детаљне и искрене приказе, радња се преноси у животе ликова који одражавају њихове сопствене борбе и победе. Приче су повезане и убедљиве, одражавајући праву суштину људског постојања у свој његовој сложености.

Детаљан и тачан приказ ликова и ситуација

Непоколебљива посвећеност детаљном и тачном приказивању ликова и ситуација. Ове приче су богате детаљним и прецизним описима и утемељене на аутентичности. Ликови и догађају су врло детаљно представљени, на основу пажљивог посматрања и истраживања. Ова посвећеност реализму ствара наратив тако уверљив и импресиван да се читаоци осећају као да доживљавају причу из прве руке.

Реализам

„Реализам је у делу онда када је идеализам у души, и само у том смислу се може рећи: што је дело стварније, то је идеалније. ~ Оноре де Балзак

Реализам у књижевности фокусира се на приказивање свакодневног живота и обичних људи са тачношћу и аутентичношћу. Има за циљ да представи живот какав јесте, без идеализације или претеривања. Пажња се посвећује детаљима, стварајући уверљиве ликове и описе места на којима се радња одвија засноване на пажљивом посматрању и представљању чињеница.

Друштвени реализам

 • Фокусира се на теме друштвених неправди, неједнакости међу људима и конфликтима у друштву, често кроз призму класе, расе и економске ситуације.
 • Радња се одвија на реалистичним и свакодневним местима која одражавају социоекономске услове ликова, као што су радничке четврти и сеоске заједнице.
 • Ликови су комплексни и мултидимензионални и представљају различите друштвене класе и перспективе.
 • Наративни стил је реалистичан и директан како би се аутентично приказали друштвени проблеми и борбе између ликова.
 • Структура обухвата кључне друштвене догађаје, личне конфликте и значајне друштвене промене.
 • Уобичајени теме су друштвене класе, моралне дилеме и утицај околине на понашање, као и отпор, солидарност и потреба за друштвеном променом.
 • Често се користи дијалог, социјални коментар и детаљни описи како би се приказали друштвени контекст и проблеми.
 • Главни фокус је на утицају друштвених структура и институција на појединце и заједнице.

Егзистенцијални реализам

 • Истражује теме егзистенцијалне узнемирености, сврхе живота и индивидуалне слободе, често кроз призму свакодневних искустава.
 • Места на којима се радња одвија обично одражавају животне ситуације које изазивају егзистенцијална питања, као што су градски апартмани, канцеларије и јавни простори.
 • Представља ликове који се суочавају са дубоким личним кризама и траже смисао у свакодневном животу.
 • Наративни стил је рефлексиван и филозофски како би истражио дубоке егзистенцијалне теме.
 • Структура је често нелинеарна и испрекидана, одражавајући унутрашње путовање ликова.
 • Уобичајене теме укључују личне кризе, егзистенцијалне дијалоге и филозофска питања.
 • Често користи унутрашњи монолог, филозофске референце и симболизам како би приказао егзистенцијалне теме.
 • Главни фокус је на потрази за смислом и индивидуалној слободи у оквиру свакодневног живота.
 • Често преноси теме сврхе, слободе и егзистенцијалне узнемирености.

Емотивни реализам

 • Истражује унутрашње светове ликова, фокусирајући се на теме емоционалних конфликата, менталног здравља и личних односа.
 • Радња се обично одвија на интимним местима која одражавају унутрашња стања ликова, као што су домови или приватни простори.
 • Ликови су дубоко комплексни и вишеслојни, чије мисли, осећања и мотивације су главни део наратива.
 • Наративни стил је рефлексиван и интроспективан, како би се њиме продрло у мисли и унутрашња осећања ликова.
 • Структура је нелинеарна и непредвидива, одражавајући непредвидљивост људског ума и емоционалних искустава.
 • Уобичајен теме су унутрашњи конфликти, психолошке борбе и тренуци открића или распада, као и самоспознаја, лични развој и утицај прошлости на садашњост.
 • Често користи ток свести, флешбекове и симболизам како би представио унутрашње немире.
 • Главни фокус је на психолошком развоју и њиховом преображају.

Историјски реализам

 • Истражује историјске догађаје и периоде, истовремено одржавајући реалистичан приступ приказивању прошлости.
 • Радња се обично одвија на аутентичним историјским местима која тачно одражавају дато време и место, као што су старе градске четврти, бојна поља и дворци.
 • Представља ликове који могу бити историјске личности или фиктивни ликови у историјском контексту.
 • Наративни стил је детаљан и истражен, како би оживео историјске догађаје и ликове.
 • Структура обухвата кључне историјске догађаје, личне сукобе и значајне историјске завршнице.
 • Уобичајене теме укључују историјске завере, значајне битке и животе историјских личности.
 • Често користи историјске референце, детаљне описе и периодски специфичан дијалог како би приказао аутентичност историјског периода.
 • Главни фокус је на историјском контексту и догађајима који обликују судбине ликова.
 • Често преноси теме од историјског значаја, утицаја прошлости на садашњост и историјских истина.

Минималистички реализам

 • Фокусира се на једноставне, свакодневне догађаје и односе, често истражујући теме обичног живота и унутрашњих мисли ликова.
 • Користи ограничене и директне поставке које одражавају свакодневне ситуације, као што су куће, канцеларије и локалне заједнице.
 • Представља ликове са суптилним и нијансираним емоцијама и мотивацијама.
 • Наративни стил је концизан и директан, без сувишних описа.
 • Структура је једноставна и линеарна, фокусирајући се на мале, али значајне догађаје.
 • Уобичајене теме укључују суптилне конфликте, свакодневне дилеме и тихе тренутке открића.
 • Често користи дијалог и минималистичке описе како би приказао суштину ликова и догађаја.
 • Главни фокус је на суптилностима и нијансама свакодневног живота.
 • Често преноси теме уобичајености, личних односа и унутрашњих конфликата.

Неореализам

 • Фокусира се на друштвене проблеме и свакодневне животе обичних људи, често користећи природне локације и неконвенционалне наративне технике.
 • Места на којима се одвија радња су она која одражавају стварност и аутентичност.
 • Представља ликове који су често маргинализовани и суочавају се са свакодневним изазовима и друштвеним проблемима.
 • Ннаративни стил је документарни и једноставан, избегавајући вештачке и наметнуте елементе.
 • Структура је често нелинеарна и природна, одражавајући свакодневни ток живота.
 • Уобичајене теме укључују друштвене проблеме, економске тешкоће и свакодневне борбе.
 • Главни фокус је на друштвеним проблемима и свакодневним животима обичних људи.
 • Често преноси теме друштвене правде, аутентичности и стварности.

Одломак из живота

 • приказује наизглед произвољан след догађаја у животу главног лика
 • често без развоја излагања, заплета, сукоба или расплета
 • прича усредсређена на обичне људе и праву драму која настаје из свакодневног живота
 • фокусира на сићушну и верну репродукцију неког дела стварности, без селекције, организације или просуђивања
 • сваки мали детаљ је представљен са научном верношћу
 • може имати мали напредак у заплету
 • често отвореног завршетка

Психолошка фикција

 • радња је подређена лику и унутрашњем животу ликова, укључујући њихове мисли, осећања и мотивације
 • често има мање спољашњег деловања; сва радња која се одвија у причи је резултат унутрашњих мисли и осећања лика, или њихове унутрашње 'особе', а не било какве спољашње радње
 • ликови су често дубоко сложени, и истражује њихове вишеструке личности и мотивације
 • често садржи унутрашње монологе, флешбекове и токове свести
 • често су теме ментално здравље, људско понашање и сложеност људског ума
 • ставља велики нагласак на ментално стање лика и мотивацију да покрене радњу приче

Реалистична фикција

 • приче се дешавају у садашњости или недавној прошлости
 • ликови су укључени у догађаје који би се могли догодити
 • ликови живе на местима која јесу или би могла бити стварна
 • ликови изгледају као стварни људи са стварним проблемима решеним на реалистичан начин
 • приче личе на стварни живот, а измишљени ликови унутар ових прича реагују слично као стварни људи
 • догађаји приказани у реалистичкој фикцији изазивају питања са којима би се читалац могао суочити у свакодневном животу

Романтични реализам

 • Спајање романтичних елемената са реалистичним приказима свакодневног живота, фокусирајући се на теме љубави, међусобних односа и личног развоја.
 • Места радње су често обична и позната, одражавајући окружење у стварном свету у коме дотични ликови управљају својим емоцијама и односима.
 • Ликови често укључују обичне појединце који се баве љубављу, сломљеним срцем и самооткривањем, са фокусом на својем емоционалном путовању.
 • Тачка гледишта се често мења између ликова, пружајући увид у њихове перспективе и мотивације у романтичним везама.
 • Наративни стил је интиман и интроспективан, обухватајући комплексност емоција и међуљудске динамике.
 • Структура радње се обично врти око развоја романтичних односа, истраживања изазова, сукоба и решења.
 • Уобичајене теме укључују љубавне троуглове, неспоразуме и лични развој кроз романтичне везе.
 • Књижевне технике као што су реалистични дијалог, развој карактера и емотивна дубина се користе за истраживање тема љубави и међуљудских односа.
 • Кључни елементи укључују искрене емоције, реалистичну динамику односа и приказ љубави као испуњавајуће и изазовне.
 • Завршница често укључује лични развој или разумевање, наглашавајући преображујућу моћ љубави и односа у свакодневном животу.

Рурални реализам

 • Фокусира се на живот на селу у и мањим заједницама, истражујући теме везане за пољопривреду, традицију и природне услове.
 • Радња се обично одвија на местима која одражавају руралне пејзаже, као што су сеоска домаћинства и газдинства, и шуме.
 • Ликови су често везани за земљу и природу, са акцентом на њихове свакодневне изазове и обавезе.
 • Наративни стил је реалистичан и детаљан како би се аутентично приказао рурални живот и све његове специфичности.
 • Структура обухвата свакодневне активности, промене које настају током годишњих доба и природне катастрофе које утичу на живот у руралним подручјима.
 • Уобичајене теме су пољопривредни циклуси, породични обичаји и борба против сила природе, као и традиција и издржљивост у руралним условима.
 • Често користи дијалог, опсежне описе природе и обичаја како би се што боље приказао живот на селу.
 • Главни фокус је на односу људи са природом и заједницом.

Урбани реализам

 • Испитује живот у великим градовима, фокусирајући се на теме као што су друштвена покретљивост, криминал и међуљудски односи.
 • Радња се обично одвија у ужурбаном и разноврсном градском животу, као што су градска насеља, канцеларије и јавни простори.
 • Ликови се обично суочавају са изазовима и могућностима живота у граду, што су често радници, студенти и мигранти.
 • Наративни стил је динамичан и детаљан како би се приказали комплексност и ужурбаност градског живота.
 • Структура обухвата свакодневне догађаје, случајне сусрете и градске кризе.
 • Уобичајение теме су друштвене тензије, градске легенде и културолошке разлике, као и инклузија, иновације и отпорност у градским условима.
 • Често користи дијалог, урбани жаргон и детаљне описе градских места како би пренео аутентичност градског живота.
 • Главни фокус је на преживљавању у граду и прилагођавању градском окружењу.